Photo

Valná hromada

Výbor VK Slavia Praha si vás dovoluje pozvat na
valnou hromadu
která se bude konat
dne 5. června 2019 od 18,00 hod.
v prostorách loděnice VK Slavia

Program
  1. Zahájení, přivítání hostů
  2. Schválení programu a jednacího řádu
  3. Volba orgánů valné hromady
  4. Zhodnocení činnosti za rok 2018
  5. Vyhlášení nejúspěšnějších veslařů VK Slavia za rok 2018
  6. Informace o hospodaření klubu v roce 2018
  7. Aktuální problematika provozu klubu, hlavní akce roku 2019
  8. Diskuse
  9. Usnesení, závěr valné hromady


Jiří Svoboda
předseda Veslařského klubu Slavia

zpět